(+355) 69 22 35 361 altax@consultant.com

Fiscal burden

Të 6 qarqet dhe bashkitë e tyre me barrën tatimore më të lartë janë me përhapje gjeografike në Shqipërinë e mesme, jugperëndim, veriperëndim,  juglindje dhe verilindje.

Statistics

This tendency shows the time management for the employee and how we have to reflect regarding this situation.

AL-TAX Video

Rritja e nje sere taksash, beri qe Shqiperia të shënojë rritjen më të madhe të barrës tatimore në rajon. Vitin e kaluar, të ardhurat nga taksat i kaluan 24% e prodhimit të brendshëm bruto, nga gati 22% që ishin një vit më parë. Ndërkohë evazioni fiskal vazhdon te mbetet i lartë e pa permiresime. Nje studim i Al- Tax veren se nuk mblidhet me shume se një e katërta e taksave në vend çka rëndon më tej gjendjen e bizneseve të rregullta.